Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
ŠD - Sovičky a Křepelky
30
Den Země 2024
ŠD - Sovičky a Křepelky
1 2 3 4 5
6
Zápis do MŠ pro rok 2024/2025
7
Zápis do MŠ pro rok 2024/2025
Řečtí bohové 6. A a 6. B
PROJEKT KNIHA 2. třída
8
Zápis do MŠ pro rok 2024/2025
9
Zápis do MŠ pro rok 2024/2025
Projektové dny - 5. třída
10
Zápis do MŠ pro rok 2024/2025
Projektové dny - 5. třída
11 12
13 14 15
Fun Run
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality > Anotace k povinně volitelným předmětům

Anotace k povinně volitelným předmětůmKonverzace v AJ - Mgr. Marcela Rizáková / Mgr. Kristýna Štěpánková

Povinně volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce bude zaměřen na procvičování mluvené podoby jazyka. Tematicky se budeme zaměřovat na nejběžnější situace a prostředí, ve kterém angličtinu použijeme. Většina času bude věnována procvičování různých konverzačních situací, popisu obrázků, diskuzím, dialogům a debatám. Žáci budou pracovat ve dvojicích nebo skupinách, s cizojazyčným slovníkem i podpůrným materiálem. Důraz bude kladen na aktivní komunikaci s učitelem, se spolužákem.
Tematické okruhy: osobní charakteristika, moje rodina, kamarádi, můj dům, byt, moje škola, rozvrh, můj den, týden, moje koníčky, volný čas, sporty a hry, obchody a nakupování, jídlo a stravování, lidské tělo a zdraví, oblečení a móda, služby, moje město a venkov, práce a povolání, počasí a roční období, cestování a doprava, svátky a tradice, kultura a
zábava....

Konverzace v Nj – Mgr. Veronika Jinochová

Předmět bude zaměřen na procvičování mluvené podoby jazyka. Tematicky se budeme zaměřovat na nejběžnější situace a prostředí, ve kterém němčinu použijeme. Většina času bude věnována procvičování různých konverzačních situací, popisu obrázků, diskuzím, dialogům a debatám. Žáci budou pracovat ve dvojicích nebo skupinách, s cizojazyčným slovníkem i podpůrným materiálem. Důraz bude kladen na aktivní komunikaci s učitelem, se spolužákem.

 Hudební dílna – Mgr. Kristýna Štěpánková

Nabízí inspiraci k rozvíjení hudebního cítění žáků. Podmínkou není hrát na nějaký hudební nástroj, ale chuť s hudbou pracovat a mít z ní radost.

Budeme hudebně tvořit, experimentovat, hrát i zpívat. Společné muzicírování nás naučí vzájemné souhře a improvizaci.

 Reálie španělsky mluvících zemí – Mgr. Kristýna Štěpánková

V tomto předmětu se naučíme základní jazykové fráze a slovíčka potřebná k dorozumění se ve španělštině. Probereme kulturu, zvyky a tradice Španělska a Latinské Ameriky (např. současná muzika, svátky, kuchyně). Dozvíme se obecné informace o španělsky mluvících zemích (města, památky, historie, zajímavá turistická místa, atd.).  

 Finanční gramotnost / FG8 (osmý ročník) – Ing. Lenka Placková

 Tento předmět je zaměřen na praktické využití poznatků z oblasti finanční gramotnosti, zodpovědnost a kritické myšlení. Vyzkoušíte si mnoho praktických cvičení, vytvoříte si aktuální grafy a tabulky a ukážeme si mnoho modelových příkladů z praxe. Budeme se zabývat rodinným rozpočtem, finanční rezervou, inflací, cenou zboží a služeb nebo účty a platebními kartami.

Přírodovědný seminář – Ing. Lenka Placková

Tento předmět je určen především všem, kteří mají kladný vztah k přírodě, rádi objevují a zkoumají nové věci. Prozkoumáme život v lese, na louce i ve vodě. Budeme určovat názvy rostlin a zvířat v okolí školy. Naučíme se poznávat zvířata podle stop. Dále budeme pracovat v laboratoři, kde si budeme zkoušet jednoduché a zábavné laboratorní pokusy. Naučíme se zde základní práci s mikroskopem a přípravu preparátů. 

Vaření – Ing. Lenka Placková / Mgr. Veronika Jinochová

Tento předmět je pro každého, kdo rád vaří a chce se v této činnosti dále zdokonalovat. Naučíte se základní pracovní postupy v prostorách kuchyně, jak vybrat vhodné suroviny a potraviny vzhledem k jejich sezónní dostupnosti. Osvojíte si postupy pro přípravu předkrmů, polévek, příloh a hlavních jídel. 

Fond na tento předmět 500,- Kč na rok.

Keramicko - výtvarná dílna – Mgr. Gabriela Krejzová / Mgr. Lucie Růžičková

Předmět je určen těm, kteří chtějí „tvořit“ nejen z keramické hlíny, aby si mohli své domovy vyzdobit předměty či keramickými dekoracemi, které si vlastnoručně vyrobili. 

Žák si může vyzkoušet tvorbu reliéfu, otisky přírodnin a předmětů do hlíny, výrobu keramického kachlíku, vytočit nádobu na hrnčířském kruhu, zdobit keramiku,…

V tomto předmětu se žák bude věnovat i rozvoji kreslířských a malířských dovedností, o které se žák již zajímá.   

Fond na tento předmět cca 250,- Kč na rok.                

Dramatická výchova – Mgr. Gabriela Krejzová / Mgr. Kristýna Štěpánková

Předmět nabízí dětem možnost nejen objevovat své skryté talenty, ale poznávat samy sebe. Náplní budou dramatické hry a improvizace, rozvíjení tvořivosti, týmového ducha a všestranná příprava divadelního představení. Metody dramatické výchovy dovolují vstoupit a prozkoumat příběhy zevnitř, vnímat a prožívat je všemi smysly.

Matematika na přijímačky (pouze 8. Ročník) – Mgr. Antonín Duda

Seznámíš se s obtížností a strukturou přijímačového testu. Budeš systematicky procvičovat jednotlivé typu úloh. Vyzkoušíš si své matematické dovednosti, odolnost vůči stresu i volbu vhodných strategií řešení při řešení starších testů. Pozornost budeš také věnovat nalezení vhodné strategie řešení úloh. 

Žáci bohužel často testy píší hluboko pod hranice svých možností, a to zejména z těchto tří důvodů:

 1. Nezvolí si tu nejefektivnější techniku řešení
  a) Řeší úlohy v testu bez strategie od první úlohy k té poslední.
  b) Nevědí dopředu, kde hledat typové úlohy, které jim jdou.
  c) Neumí si šikovně tipnout.
 2. Nepochopí a nedodrží zadání
  a) Nestíhají přepsat odpovědi do záznamového archu.
  b) Nezvládají výrokovou logiku a odpovídají obráceně, než se úloha ptá.
  c) Neobtahují rýsování propiskou.
  d) Neuvádějí do výsledků jednotky nebo vypisují jen dílčí odpovědi.
 3. Ztrácí cenný čas
  a) Nervozita jim komplikuje soustředění a zvyšuje riziko „okna“.
  b) Odpovídají na věci, na které se zadání neptá.
  c) Volí u úloh delší a vysilující postupy řešení.
  d) Nepřepisují do záznamového archu pravidelně, čitelně a s kontrolou číslování, čímž často arch (nebo jeho část) znehodnotí.

Práce s materiálem – Roman Rozmánek 

Předmět je určený pro zájemce, kteří rádi něco vytvářejí a rádi by se zdokonalili ve své zručnosti. Ve školní dílně budeme pracovat na tvoření konkrétních výrobků, většinou za pomocí ručního nářadí a nástrojů. Naučíme se zvolit vhodný pracovní postup a vybrat vhodné pracovní nástroje s ohledem na druh zpracovávaného materiálu (dřevo, kov, plast). 

Florbal - Roman Rozmánek/ Mgr. A. Duda 

Nácvik herních činností jednotlivce (ovládání florbalky, vedení míčku, střelba, freestyle, brankářské dovednosti), herních kombinací (nahrávky, herní taktika, formace), hry (různé časové intervaly a obměny). Každý hráč si projde všemi posty ve hře (útok, obrana, brankář, rozhodčí).  

Sportovní hry - Roman Rozmánek/ Mgr. A. Duda 

Nadstavba pro hodiny tělesné výchovy. Trénink herních činností jednotlivce, herních kombinací a herní taktiky v různých sportovních hrách (volejbal, basketbal, kopaná, házená, hokej, softbal, tenis, r, frisbee, beachvolejbal, aj.).  

Webová, 3D a počítačová grafika – Mgr. Štefan Kakaš

Volitelný předmět webová grafika rozšiřuje základní vědomosti získané v předmětu informatika. Seznamuje žáky s kompletní realizací vlastních internetových stránek, a to od psaní zdrojového kódu až po vystavení stránek na Internetu. Žáci se také učí vhodně používat základní i pokročilejší funkce grafických programů jako další prostředek při tvorbě webových stránek, tvorbě grafiky i používání 3D tiskárny.

Fyzikální praktika – Mgr. Štefan Kakaš

Volitelný předmět fyzikální praktika navazuje na předmět fyzika. Žáci se učí správně zacházet s pomůckami, sestavovat aparatury, samostatně měřit různé veličiny, vyhledávat informace, vyhodnocovat výsledky, popřípadě hledat vlastní chyby. Dává žákům potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 

 

 

Níže naleznete dokument s anotacemi k povinně volitelným předmětům.

 Povinně volitelné předměty 23-24 (2).docx [0,02 MB]