Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Stávka 27.11.2023
28 29 30 1
Adventní jarmark a rozsvícení vánočního stromu
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní metodik prevence

Mgr. Libuše Krauskopfová - zástupkyně ředitelky pro prevenci rizikového chování žáků

e-mail: krauskopfova@zsfrymburk.cz

Výchovný poradce

Výchovné poradenství na ZŠ Frymburk poskytuje Mgr. Jindřiška Pokorná

e-mail: pokorna@zsfrymburk.cz

Výchovní poradci představují základní úroveň poradenského systému. Učitelé i rodiče jej mohou požádat o pomoc při řešení obtížného případu, jejich výhodou je znalost školy, na níž působí. Představují spojovací článek mezi školou a dalšími poradenskými zařízeními. V rámci školy může VP poskytnout pomoc učitelům i při řešení problémů vyplývajících z nepřijatelného chování některých žáků. VP a učitelé mohou také využít možnosti spolupráce s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče či oddělení dětské psychiatrie.

Poradenské činnosti:

  1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.
  2. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
  3. Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.
  4. Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
  5. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
  6. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu.
  7. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Program školního poradenského pracoviště

Poradenští pracovníci školy, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), včetně nadaných žáků poskytující součinnost školským poradenským zařízením a spolupracující s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků

Výchovný poradce se věnuje problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se SVP, včetně integrace nadaných žáků.

 

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence rizikového chování žáků.

Pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách:

  • třídní učitelé
  • další pedagogičtí pracovníci školy (učitelé, vychovatelé)

Program poradenských služeb v ZŠ Frymburk