Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > > Školská rada

Školská rada

 • 1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

  (2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

  (3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupce nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

  (4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

  (5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

  (6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

  (7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

   

   Činnost školské rady:

   

  (1) Školská rada

  1. a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

   

   

  Ve dnech 20. a 21. února 2023 proběhly volby do školské rady (zástupci rodičů). Děkujeme všem rodičům, kteří se rozhodli kandidovat a zúčastnili se voleb. Ve čtvrtek 23. 2. 2023 proběhly volby do školské rady z řad pedagogů, ve volební komisi zasedli Mgr. Štefan Kakaš, Mgr. Lucie Mrvková a Mgr. Irena Schenková. Školská rada se sešla na ustavující schůzi dne 21. 3. 2023. Předsedkyní byla zvolena Mgr. Libuše Krauskopfová. Funkční období členů školské rady je 3 roky.

   

  Složení školské rady:

  Jméno

  Koho zastupuje

  Funkce

  Ondřej Jinoch

  rodičovská veřejnost

  člen školské rady

  Hana Černá

  rodičovská veřejnost

  členka školské rady

  Jindřiška Hammerová

  Městys Frymburk - zřizovatel

  člen školské rady

  Antonín Labaj ml.

  Městys Frymburk - zřizovatel

  člen školské rady

  Mgr. Libuše Krauskopfová

  ZŠ a MŠ Frymburk

  předsedkyně školské rady

  Mgr. Gabriela Krejzová

  ZŠ a MŠ Frymburk

  členka školské rady

   

   

 • Zápis školská rada z 21.3.2023.docx
 • Zápis školská rada z 5.6.2024