Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
ŠD - Sovičky a Křepelky
30
Den Země 2024
ŠD - Sovičky a Křepelky
1 2 3 4 5
6
Zápis do MŠ pro rok 2024/2025
7
Zápis do MŠ pro rok 2024/2025
Řečtí bohové 6. A a 6. B
PROJEKT KNIHA 2. třída
8
Zápis do MŠ pro rok 2024/2025
9
Zápis do MŠ pro rok 2024/2025
Projektové dny - 5. třída
10
Zápis do MŠ pro rok 2024/2025
Projektové dny - 5. třída
11 12
13 14 15
Fun Run
16 17
Dračí lodě 6. A,B
18 19
20 21 22 23
Den dětí na Olšině
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > > Výukové semináře

Výukové semináře

Vážení rodiče,

nedílnou součástí vzdělávacího programu naší školy se staly výukové semináře, sportovní kurzy a projektové dny, které byly stanoveny pro jednotlivé ročníky a schváleny pedagogickou i školskou radou jako příloha našeho školního vzdělávacího programu s názvem Spolu to dokážeme.

Cílem těchto programů je vzájemné poznávání žáků, zvyšování jejich sebedůvěry, získávání základních životních dovedností, zlepšování fyzické zdatnosti a pohybové obratnosti. Především však tyto akce zásadním způsobem přispívají k vytváření dobře fungujících třídních kolektivů, kde jsou vzájemné vztahy založeny na důvěře, respektování jednoho druhým, pomoci druhému, spolupráci a toleranci.

Z těchto důvodů a vzhledem k tomu, že tyto programy jsou součástí školní výuky, je účast všech žáků třídy na akcích programu Spolu to dokážeme povinná. Jediným důvodem neúčasti žáka mohou být vážné zdravotní důvody doložené lékařským potvrzením.

Naší snahou je, aby finanční zatížení související s těmito akcemi bylo pro rodiny co nejmenší - využíváme za tímto účelem sponzorské dary a přímé náklady jsou hrazeny z rozpočtu školy. Pokud by přesto finanční náklady spojené s účastí dítěte na semináři nebo sportovním kurzu byly pro rodinu zátěží, je nutné spojit se s vedením školy a nastalá situace bude individuálně řešena.

V průběhu všech výukových seminářů a sportovních kurzů se řídíme školním řádem. Vzhledem k charakteru těchto akcí jsou žáci navíc seznamováni také se specifickými pravidly, která jsou především v zájmu bezpečnosti své i ostatních spolužáků povinni plně respektovat a dodržovat. Porušování těchto pravidel nebo školního řádu může mít za následek vyloučení žáka z účasti na semináři nebo sportovním kurzu.

Nastane-li takový případ, budou rodiče dotyčného žáka telefonicky informováni a své dítě si budou muset vyzvednout v místě konání akce bez nároku na vrácení finančního příspěvku.

Pro utvoření rámcové představy o tom, co Vaše dítě v průběhu školní docházky v jednotlivých ročnících zažije, jsme připravili tabulkový přehled akcí programu Spolu to dokážeme.

S pozdravem

Milada Minaříková

ředitelka školy

1.ročník:

název akce

typ akce

délka akce

termín

přibližná cena

Z pohádky do pohádky

výukový seminář

pět dní

(1 noc ve škole)

září - říjen

0,-Kč

Písmenková slavnost

projektový den

jeden den

leden / květen

200,- Kč

Plavecký výcvik

sportovní kurz

5 lekcí

březen / duben

0,-Kč

2.ročník:

název akce

typ akce

délka akce

termín

přibližná cena

Sportujeme s pohádkou

výukový seminář

tři dny

září

0,-Kč

Kniha

projektový týden

pět dní

březen

0-100,-Kč

Plavecký výcvik

sportovní kurz

5 lekcí

březen / duben

0,-Kč

Život v mraveništi

výukový seminář

tři dny

červen

800-1500,-Kč

3.ročník:

název akce

typ akce

délka akce

termín

přibližná cena

Tvorba třídních pravidel

projektový den

jeden den

září

0,-Kč

Jak dobře nakupovat

projektový den

jeden den

březen /duben

0,-Kč

Učíme se lyžovat I.

sportovní kurz

pět dní

leden / březen

200-800,-Kč

Plavecký výcvik

sportovní kurz

5 lekcí

březen /duben

0,-Kč

My a naše práva

výukový seminář

pět dní-

2 noci přespat

květen/červen

800-1500,-Kč

4.ročník:

název akce

typ akce

délka akce

termín

přibližná cena

Noc ve škole

výukový seminář

jedna noc

září

0,-Kč

Životní dovednosti

projektový den

jeden den

březen /duben

0,-Kč

Učíme se lyžovat II.

sportovní kurz

pět dní

leden / březen

200-800,-Kč

Plavecký výcvik

sportovní kurz

5 lekcí

březen /duben

0,-Kč

Expedice Robinson

výukový seminář

tři dny

květen/červen

800,-Kč

5.ročník:

název akce

typ akce

délka akce

termín

přibližná cena

Aktivní naslouchání

výukový seminář

jeden den

říjen

0,-Kč

Jízdní kolo

tematická výuka

jeden den

červen

0-100,- Kč

Klíč

výukový seminář

dva dny

červen

800-1500,-Kč

6.ročník:

název akce

typ akce

délka akce

termín

přibližná cena

Pokračujeme spolu

výukový seminář

pět dní

září

800-1500,-Kč

Rozhodni se - kouření

projektový den

jeden den

říjen

0,-Kč

Bezpečný internet

projektový den

jeden den

březen

0,-Kč

Cykloturistický kurz

sportovní kurz

dva dny

červen

0-100,-Kč

7.ročník:

název akce

typ akce

délka akce

termín

přibližná cena

Tvořivě a s úsměvem

výukový seminář

dva dny

září

800,-Kč

Rozhodni se - alkohol

projektový den

jeden den

listopad

0,-Kč

Na horách

sportovní kurz

pět dní

březen

600-1500,-Kč

Vltava

projektový den

jeden den

květen

0,-Kč

Vltava

sportovní kurz-rafty

dva dny

červen

800,-Kč

8.ročník:

název akce

typ akce

délka akce

termín

přibližná cena

Cesta světla

výukový seminář

dva dny

září

800-1500,-Kč

Rozhodni se - drogy

projektový den

jeden den

listopad

0,-Kč

Poznáváme naše sousedy

projektový den

jeden den

červen

0,-Kč

Poznáváme naše sousedy

výukový seminář

jeden den

červen

200-500,-Kč

My a svět

výukový seminář

pět dnů

červen

800-1500,-Kč

9.ročník:

název akce

typ akce

délka akce

termín

přibližná cena

Zvládneme to?

výukový seminář

tři dny

říjen

800-1500,-Kč

Rozhodni se – nebezpečné náboženské společnosti

projektový den

jeden den

únor

0,-Kč

Jedeme Vltavu

projektový den

jeden den

květen

0,-Kč

Vltava

vodácký kurz

dva dny

červen

800-1000,-Kč